Zewnętrzne czynniki wyboru – Świat pracy

I przed nami pierwsza część z trzech, na temat zewnętrznych czynników wyboru dalszej drogi edukacji, świat pracy  Rynek pracy – to rynek, na którym pracownicy sprzedają swój czas, umiejętności, wiedzę a pracodawcy je kupują. Można porównać go do kalejdoskopu, w którym wszystko zmienia się co pewien czas. Dlatego należy śledzić co się na nim dzieje.…Continue reading Zewnętrzne czynniki wyboru – Świat pracy

Wewnętrzne czynniki wyboru – zdrowie i możliwości intelektualne.

Zapraszam na ostatni post z serii wewnętrznych czynników wyboru szkoły i zawodu.  Decydując się na konkretny zawód, ważne jest, aby uczeń zorientował się, czy jego stan zdrowia w przyszłości pozwoli mu wykonywać go wykonywać. Jeśli posiada schorzenie związane np. ze wzrokiem, nie powinno podejmować nauki w zawodzie, gdzie jest potrzebny dobry wzrok, konieczna ostrość widzenia  lub w którym wzrok będzie…Continue reading Wewnętrzne czynniki wyboru – zdrowie i możliwości intelektualne.

Wewnętrzne czynniki wyboru – wartości.

Rodzicu, wartości to coś, co uważamy w życiu i w pracy za ważne dla nas. To nasze przekonania, zasady, które determinują nasze zachowanie, wpływają na podejmowane decyzje, motywują nas do działania. Odkrycie systemu wartości twojego dziecka, pozwoli mu trafniej wybrać dalszą drogę edukacji.  Najczęściej wymienianymi wartościami, które pracownicy chcieli by realizować w pracy są:  –…Continue reading Wewnętrzne czynniki wyboru – wartości.

Wewnętrzne czynniki wyboru – temperament i charakter

Rodzicu, dziś czas wspomnieć o temperamencie i charakterze w odniesieniu do wyborów edukacyjno – zawodowych. Według Wikipedii, temperament to zespół dziedziczonych cech osobowości, zdeterminowanych genetycznie i ujawniających się już w pierwszym roku życia człowieka. Tak rozumiany temperament stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju osobowości (Buss i Plomin).  Najbardziej znaną typologią, są typy temperamentu wg. Hipokratesa-Galena:  – choleryk – urodzony…Continue reading Wewnętrzne czynniki wyboru – temperament i charakter

Wewnętrzne czynniki wyboru – predyspozycje zawodowe

Rodzicu, predyspozycje zawodowe należy rozpatrywać pod względem tego, z czym Twoje dziecko lubi pracować. Poniższy podział wskazuje kilka obszarów:  – Człowiek – człowiek: w tej grupie znajdują się zawody wymagające kontaktu z człowiekiem np. interesantem, pacjentem, współpracownikiem, – Człowiek – technika: to zawody związane z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, obróbką różnorodnych materiałów, produkcją dóbr materialnych, eksploatacją urządzeń, …Continue reading Wewnętrzne czynniki wyboru – predyspozycje zawodowe

Wewnętrzne czynniki wyboru – umiejętności i zdolności

Drodzy Rodzice, zaproście proszę, młodzież do lektury i w razie wątpliwości wspomóżcie radą 🙂  Tym razem umiejętności i zdolności  😊  Umiejętność to coś co umiemy robić, bo się tego nauczyliśmy, np. jeździć na rowerze, grać na jakimś instrumencie itp.  Zdolność to naturalna sprawność i możliwość szybkiego opanowania czegoś np. rzeźbienia, malowania, śpiewania.  Zdolności mogą być:  – ogólne, związane z…Continue reading Wewnętrzne czynniki wyboru – umiejętności i zdolności

Wewnętrzne czynniki wyboru – zainteresowania i pasje

Rodzicu! 🙂  Czy znasz zainteresowania swoich pociech? 🙂  Zainteresowanie to względnie stałe dążenie do poznania tego co nas interesuje bądź /i ogólnie świata. Inne określenia to hobby, zamiłowanie, pasja itd.   Warto pamiętać, że jest to jeden z drogowskazów trafnego wyboru zawodu.  Każdy człowiek ma zainteresowania, ale nie każdy je sobie uświadamia i umie je nazwać.  …Continue reading Wewnętrzne czynniki wyboru – zainteresowania i pasje

Zaczynamy poznawanie czynników wyboru dalszej drogi edukacji! :)

Drodzy Rodzice, całe życie uczymy się czegoś nowego. Poznanie samego siebie jest szczególnie ważne, gdy stoi przed nami jakaś ważna decyzja. Taką decyzją jest wybór dalszej drogi edukacji, gdyż wiedza ta pozwala nam wybierać to czego pragniemy i chroni nas przed pomyłkami. Aby ułatwić się uczniowi wybór, poniżej umieszczam podpowiedź, co  wziąć pod uwagę dokonując  wyboru.  Czynniki, które…Continue reading Zaczynamy poznawanie czynników wyboru dalszej drogi edukacji! 🙂

Czy wiesz jak?

Co wiadomo o przyszłym rynku pracy? Jak będzie kształtował się w przyszłości? Nikt nie ma całkowitej pewności. Wiadomo jedno. Jest on ZMIENNY i aby dobrze przygotować się na wejście na jego nieznany teren, należy podjąć pewne kroki. Pierwszym z nich jest LEPSZE POZNANIE SIEBIE czyli swoich umiejętności i zdolności, możliwości fizycznych i psychicznych. Drugi z…Continue reading Czy wiesz jak?

Kompetencje przyszłości

W marcu i kwietniu 2021r. przeprowadzono badanie “Młodzi Polacy na rynku pracy 2020”, realizowanego wspólnie przez PwC, Well.hr i Absolvent Consulting, w którym wzięli udział studenci i absolwenci wyższych uczelni. Badanie między innymi dotyczyło kompetencji przyszłości i zostało powtórzone również w 2021r. Wśród wspomnianych wyżej kompetencji młodzi ludzie wymienili przede wszystkim otwartość i szybką adaptację…Continue reading Kompetencje przyszłości