Czy Twoje dziecko należy do Generacji C?

Drodzy Rodzice, jak sądzę słyszeliście o tym, że jest generacja X, Y (Milenialsi), Z oraz tak zwani, Baby Boomers.   Ci ostatni, to osoby urodzone w latach 1943 – 1960, pochodzące z tak zwanego powojennego wyżu demograficznego. Wierzące w swoje kompetencje i w to, że dobrobyt można osiągnąć swoją ciężką pracą. To osoby z dużym doświadczeniem zawodowym.  …Continue reading Czy Twoje dziecko należy do Generacji C?

Czynniki wyboru zawodu, szkoły średniej lub kierunku studiów – podsumowanie

Drodzy Rodzice, przez ostatnie tygodnie umieszczałam wskazówki odnośnie wyboru drogi edukacji.  Przypominam, że istnieją czynniki: – zainteresowania, – umiejętności i zdolności, – predyspozycje zawodowe, – charakter i temperament, – wartości, – zdrowie,  2.  zewnętrzne to: – świat edukacji, – świat zawodów, – świat pracy. Podsumowując tę część wskazówek, chciałabym wspomnieć o kilku innych sprawach, które trzeba…Continue reading Czynniki wyboru zawodu, szkoły średniej lub kierunku studiów – podsumowanie

Zewnętrzne czynniki wyboru – świat zawodów.

Zapraszam na ostatnią już wskazówkę z cyklu zewnętrznych czynników wyboru dalszej drogi edukacji. 🙂 Jak podaje Wikipedia: zawód – zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego  podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie…Continue reading Zewnętrzne czynniki wyboru – świat zawodów.

Zewnętrzne czynniki wyboru – Świat edukacji

Na obecną chwilę system edukacji po szkole podstawowej, wygląda następująco.  Masz do wyboru:  – trzyletnią szkołę branżową  I stopnia,  – czteroletnie liceum ogólnokształcące,  – pięcioletnie technikum, – szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. Po szkole średniej (po uzyskaniu matury) czekają na Ciebie:  – jednolite studia magisterskie (5 lat),  – uzupełniające studia magisterskie (1,5 lub 2 lata). Miejsca, w…Continue reading Zewnętrzne czynniki wyboru – Świat edukacji

Zewnętrzne czynniki wyboru – Świat pracy

I przed nami pierwsza część z trzech, na temat zewnętrznych czynników wyboru dalszej drogi edukacji, świat pracy  Rynek pracy – to rynek, na którym pracownicy sprzedają swój czas, umiejętności, wiedzę a pracodawcy je kupują. Można porównać go do kalejdoskopu, w którym wszystko zmienia się co pewien czas. Dlatego należy śledzić co się na nim dzieje.…Continue reading Zewnętrzne czynniki wyboru – Świat pracy

Wewnętrzne czynniki wyboru – zdrowie i możliwości intelektualne.

Zapraszam na ostatni post z serii wewnętrznych czynników wyboru szkoły i zawodu.  Decydując się na konkretny zawód, ważne jest, aby uczeń zorientował się, czy jego stan zdrowia w przyszłości pozwoli mu wykonywać go wykonywać. Jeśli posiada schorzenie związane np. ze wzrokiem, nie powinno podejmować nauki w zawodzie, gdzie jest potrzebny dobry wzrok, konieczna ostrość widzenia  lub w którym wzrok będzie…Continue reading Wewnętrzne czynniki wyboru – zdrowie i możliwości intelektualne.

Wewnętrzne czynniki wyboru – wartości.

Rodzicu, wartości to coś, co uważamy w życiu i w pracy za ważne dla nas. To nasze przekonania, zasady, które determinują nasze zachowanie, wpływają na podejmowane decyzje, motywują nas do działania. Odkrycie systemu wartości twojego dziecka, pozwoli mu trafniej wybrać dalszą drogę edukacji.  Najczęściej wymienianymi wartościami, które pracownicy chcieliby realizować w pracy są:  – bezpieczeństwo, …Continue reading Wewnętrzne czynniki wyboru – wartości.

Wewnętrzne czynniki wyboru – temperament i charakter

Rodzicu, dziś czas wspomnieć o temperamencie i charakterze w odniesieniu do wyborów edukacyjno – zawodowych. Według Wikipedii, temperament to zespół dziedziczonych cech osobowości, zdeterminowanych genetycznie i ujawniających się już w pierwszym roku życia człowieka. Tak rozumiany temperament stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju osobowości (Buss i Plomin).  Najbardziej znaną typologią, są typy temperamentu wg. Hipokratesa-Galena:  – choleryk – urodzony…Continue reading Wewnętrzne czynniki wyboru – temperament i charakter

Wewnętrzne czynniki wyboru – predyspozycje zawodowe

Rodzicu, predyspozycje zawodowe należy rozpatrywać pod względem tego, z czym Twoje dziecko lubi pracować. Poniższy podział wskazuje kilka obszarów:  – Człowiek – człowiek: w tej grupie znajdują się zawody wymagające kontaktu z człowiekiem np. interesantem, pacjentem, współpracownikiem, – Człowiek – technika: to zawody związane z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, obróbką różnorodnych materiałów, produkcją dóbr materialnych, eksploatacją urządzeń, …Continue reading Wewnętrzne czynniki wyboru – predyspozycje zawodowe

Wewnętrzne czynniki wyboru – umiejętności i zdolności

Drodzy Rodzice, zaproście proszę, młodzież do lektury i w razie wątpliwości wspomóżcie radą 🙂  Tym razem umiejętności i zdolności  😊  Umiejętność to coś co umiemy robić, bo się tego nauczyliśmy, np. jeździć na rowerze, grać na jakimś instrumencie itp.  Zdolność to naturalna sprawność i możliwość szybkiego opanowania czegoś np. rzeźbienia, malowania, śpiewania.  Zdolności mogą być:  – ogólne, związane z…Continue reading Wewnętrzne czynniki wyboru – umiejętności i zdolności