Zawód: Reżyser

Poniższy tekst ma zadanie inspiracyjne i informacyjne.

Rodzicu, czy twój uczeń posiada takie cechy jak wrażliwość estetyczna, kreatywność i umiejętność zarządzania ludźmi?

Czy ma dobry stan zdrowia, uwielbia filmy i dyskusje na ich temat?

Czy jest odporny na krytykę innych ludzi, do tego stara się wykonywać wszystko perfekcyjnie?

Jeśli tak to prawdopodobnie zawód reżysera jest dla niego!

Jak podaje Magazyn VICTOR, reżyser to osoba, która kieruje zespołem aktorów i całą ekipą realizatorską w trakcie zdjęć. To on podejmuje kluczowe decyzje podczas kręcenia scen filmowych, wybiera dźwięk i obraz, odpowiada za montaż, premierę i promocję filmu. Zatem posiada dość szeroką wiedzę w wymienionych dziedzinach.

To tak pokrótce.

Jeśli Państwa dziecko jest zainteresowane zawodem reżysera to polecam np. stronę Mapy Karier, by zapoznać się ze szczegółami ww. zawodu.

Przykładowa droga do zawodu:

  1. Szkoła podstawowa.
  2. Liceum o profilu humanistycznym.
  3. Akademia filmowa  – specjalność reżyseria.

Ponad to warto już wcześniej zdobywać potrzebne doświadczenie zawodowe i nakręcić swoje pierwsze krótkie filmy do portfolio.