Zewnętrzne czynniki wyboru – Świat edukacji

Na obecną chwilę system edukacji po szkole podstawowej, wygląda następująco. 

Masz do wyboru: 

– trzyletnią szkołę branżową  I stopnia, 

– czteroletnie liceum ogólnokształcące, 

– pięcioletnie technikum,

– szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.

Po szkole średniej (po uzyskaniu matury) czekają na Ciebie: 

– jednolite studia magisterskie (5 lat), 

– uzupełniające studia magisterskie (1,5 lub 2 lata).

Miejsca, w których możesz znaleźć informacje o szkołach średnich
i uczelniach wyższych: 

– strony internetowe szkół średnich i uczelni, 

– informatory w bibliotekach i czytelniach, 

– Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, 

– czasopisma dla młodzieży typu: Perspektywy, Cogito itp. (np. rankingi).

Rodzicu, informacje o szkołach i kierunkach studiów wraz z młodzieżą możesz znaleźć podczas dni otwartych szkół i uczelni, do czego Was serdecznie zapraszam.

Gdzie jeszcze w ostatnim czasie szukaliście wyżej wymienionych informacji?