Wewnętrzne czynniki wyboru – zdrowie i możliwości intelektualne.

Zapraszam na ostatni post z serii wewnętrznych czynników wyboru szkoły i zawodu. 

Decydując się na konkretny zawód, ważne jest, aby uczeń zorientował się, czy jego stan zdrowia w przyszłości pozwoli mu wykonywać go wykonywać.

Jeśli posiada schorzenie związane np. ze wzrokiem, nie powinno podejmować nauki w zawodzie, gdzie jest potrzebny dobry wzrok, konieczna ostrość widzenia  lub w którym wzrok będzie obciążony.

W niektórych zawodach, samo noszenie okularów, wyklucza wykonywanie określonych prac, np. osoby takie nie mogą pracować na wysokościach, rusztowaniach itp. 

Zatem zanim rodzicu pomożesz uczniowi wybrać profesję pomóż swojemu dziecku przyjrzeć się jego zdrowiu i wspólnie sprawdźcie czy wybór jest właściwy.

Aby przeanalizować swoją przydatność do przyszłej pracy, dobrze jest poznać wybrany zawód.

Należy zwróć szczególną uwagę na m.in. 

zadania jakie są w nim realizowane, 

jaka jest technologia i normy produkcyjne, 

jakie narzędzia i urządzenia są w nim wykorzystywane, 

jakie są warunki pracy (np. temperatura, oświetlenie, zapylenie, hałas itp.), 

środki transportu, 

– czy praca jest wykonywana w jednym miejscu czy w kilku, (jak daleko od miejsca zamieszkania), 

jak długi jest czas pracy, 

jak duży jest potrzebny wysiłek fizyczny do wykonywania pracy (jakie partie ciała angażuje, w jakiej pozycji są wykonywane czynności), 

czy uczeń będzie pracować w grupie czy indywidualnie.

Znajomość powyższych informacji jest niezbędna do podjęcia właściwej decyzji edukcyjno – zawodowej. Czy w przyszłości uczeń będzie w stanie sprostać wymaganiom zawodowym, zarówno fizycznym jak
i psychicznym. 

I analogicznie do stanu zdrowia należy zwrócić uwagę na fakt czy dziecko będzie w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez wymarzoną szkołę, czy poziom nauczania nie jest dla dziecka za wysoki albo za niski?

Rodzicu pomóż swojemu dziecku wybrać dobrze i właściwie, tak by podczas nauki nie straciło motywacji z powodu niewłaściwego wyboru.

Zewnętrzne czynniki wyboru dalszej drogi edukacji już w następną środę 🙂

Rodzicu pobierz poniższe karty dla ucznia i do dzieła 🙂

Aby pobrać karty pracy otwórz je w nowym oknie.