Wewnętrzne czynniki wyboru – wartości.

Rodzicu, wartości to coś, co uważamy w życiu i w pracy za ważne dla nas.

To nasze przekonania, zasady, które determinują nasze zachowanie, wpływają na podejmowane decyzje, motywują nas do działania.

Odkrycie systemu wartości twojego dziecka, pozwoli mu trafniej wybrać dalszą drogę edukacji. 

Najczęściej wymienianymi wartościami, które pracownicy chcieliby realizować w pracy są: 

– bezpieczeństwo, 

– pieniądze, 

– prestiż, 

– możliwość awansu i rozwoju, 

– wyzwania,

– satysfakcja, 

– spokój,

– balans między pracą a życiem prywatnym.

Jakie są wartości twojego dziecka? 

System wartości, który posiada, ukształtował się pod wpływem kilku źródeł, a m.in. są to: 

– rodzina, 

– rówieśnicy i przyjaciele, 

– wyznawana religia, 

– społeczeństwo, 

– media.

A zatem, co w życiu ceni twoje dziecko?

W jaki sposób chciałoby realizować się w przyszłej pracy?

Pomóż mu przyjrzeć się sobie i wspólnie pomyślcie, co jest dla niego ważne i dzięki, której szkole zawodowej/średniej/kierunkowi studiów, będzie mogło realizować swoje wartości
i  marzenia.

Pobierz kartę pracy 🙂