Wewnętrzne czynniki wyboru – predyspozycje zawodowe

Rodzicu, predyspozycje zawodowe należy rozpatrywać pod względem tego, z czym Twoje dziecko lubi pracować.

Poniższy podział wskazuje kilka obszarów: 

– Człowiek – człowiek: w tej grupie znajdują się zawody wymagające kontaktu z człowiekiem np. interesantem, pacjentem, współpracownikiem,

– Człowiek – technika: to zawody związane z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, obróbką różnorodnych materiałów, produkcją dóbr materialnych, eksploatacją urządzeń, 

– Człowiek – przyroda: w tej grupie znajdują się zawody, które wymagają kontaktu z przyrodą a ściślej mówiąc ze zwierzętami i roślinami, a więc z ich hodowlą, uprawą, pielęgnacją, 

– Człowiek – dane/system znaków: w tej grupie znajdują się zawody, które związane są ze stosowaniem systemu znaków i pojęć umownych np. liter, liczb, znaków kartograficznych (używane na mapie), znaki stenograficzne (umowne skrótowe zapisy – znaki), kody graficzne, znaki językowe (np. litery), systemy oznakowania pojęć językowych naturalnych i sztucznych, 

– Człowiek – działalność artystyczna: w skład tej grupy wchodzą zawody związane z działalnością artystyczną np. muzyczną, aktorską – sceniczną, plastyczną, wykonywaniem usług artystycznych i wyrobów. 

W której grupie/grupach widzisz swoje dziecko? Wielu ludzi może spełniać się w dwóch lub trzech obszarach. 

Aby mieć pewność, które predyspozycje zawodowe posiada uczeń, warto poszukać w sieci dostępne testy, służące właśnie do badania predyspozycji.

Zachęcam Was do wspólnego poszukiwania testów w sieci.

Poznawanie swojego dziecka pod względem jego predyspozycji
i weryfikowania z tym co już wiecie o nim w tym zakresie. 🙂

Karta pracy w poście na FB.