Wewnętrzne czynniki wyboru – umiejętności i zdolności

Drodzy Rodzice,

zaproście proszę, młodzież do lektury i w razie wątpliwości wspomóżcie radą 🙂 

Tym razem umiejętności i zdolności  😊 

Umiejętność to coś co umiemy robić, bo się tego nauczyliśmy, np. jeździć na rowerze, grać na jakimś instrumencie itp. 

Zdolność to naturalna sprawność i możliwość szybkiego opanowania czegoś np. rzeźbienia, malowania, śpiewania. 

Zdolności mogą być: 

ogólne, związane z nauką w szkole np. ktoś może „mieć umysł humanistyczny, matematyczny lub techniczny”, 

manualne i techniczne, związane ze sprawnością rąk, posługiwaniem się różnymi narzędziami, wykorzystywane w zawodach np. remontowych, budowlanych,

sensomotoryczne, związane są ze zmysłami np. koordynacja wzrokowo – ruchowa, pamięć, podzielność uwagi, sprawność fizyczna (zdolności sportowe), spostrzegawczość, wyobraźnia itp.

analityczne – polegają na umiejętności wyszukiwania informacji, na doszukiwaniu się przyczyn i skutków wystąpienia np. jakiegoś zjawiska, potrzebne w takich zawodach jak: fizyk, chemik czy matematyk,

 – rachunkowe – związane ze sprawnym i prawidłowym dokonywaniem działań matematycznych np. mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie a także na dokonywaniu pomiarów pewnych wartości,  przydatne w zawodzie np. księgowego, informatyka, programisty czy sprzedawcy,

kierownicze – umiejętności polegające na planowaniu, zarządzaniu pracą grupy ludzi, przekonywaniu do swoich racji, wykorzystywane na stanowiskach kierowniczych w instytucjach, korporacjach.

Które z powyższych zdolności i umiejętności posiada Twoje dziecko?

Rodzicu, kartę pracy do tej części znajdziesz pod postem na Facebooku. 

Zapraszam 🙂