Czy wiesz jak?

Co wiadomo o przyszłym rynku pracy? Jak będzie kształtował się
w przyszłości?

Nikt nie ma całkowitej pewności.

Wiadomo jedno.

Jest on ZMIENNY i aby dobrze przygotować się na wejście na jego nieznany teren, należy podjąć pewne kroki.

Pierwszym z nich jest LEPSZE POZNANIE SIEBIE czyli swoich umiejętności i zdolności, możliwości fizycznych i psychicznych.

Drugi z nich obejmuje ROZIWJANIE SWOICH UMIEJĘTNOŚCI np.  technologicznych, niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy, ale nie wolno zapominać też o tzw. kompetencjach miękkich to jest np. współpracy, empatii, kreatywnym myśleniu.

Trzeci krok, obejmuje OTWARTOŚĆ NA ZMIANY, ELASTYCZNOŚĆ, czyli szybkie przystosowywanie się do zmian w otoczeniu.

Ostatni krok nie będzie zaskoczeniem, bo mówi się o nim bardzo często i od dawna. To bycie gotowym na NAUKĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE czyli lifelong learning.

Obecnie, każdy kto poważnie myśli o rozwoju zawodowym czy osobistym, nie kończy rozwoju na studiach magisterskich, ale kontynuuje naukę na kursach i szkoleniach lub/i na studiach podyplomowych.

Ty jesteś na początku swojej drogi edukacyjnej lub zawodowej, zatem skup się na pierwszym kroku czyli poznawaniu siebie.

Myślę, że pomoże Ci w tym mój coroczny cykl, czynniki wyboru dalszej drogi edukacji, który zacznie się już niebawem, więc śledź mój profil na FB.

Źródło: Pracownik przyszłości. Samsung.