5. Wartości

Czynniki wyboru zawodu, szkoły średniej, kierunku studiów.

Wartości, to coś, co uważasz w życiu za ważne.

To twoje przekonania, zasady, które determinują twoje zachowanie, wpływają na podejmowane decyzje, motywują cię do działania.

Odkrycie twojego systemu wartości, pozwoli Ci trafniej wybrać dalszą drogę edukacji. 

Najczęściej wymienianymi, wartościami, które pracownicy chcieli by realizować w pracy są: 

– bezpieczeństwo, 

– pieniądze, 

– prestiż, 

– możliwość awansu i rozwoju, 

– wyzwania, 

– satysfakcja, 

– spokój.

Jakie są twoje wartości? 

System wartości, który posiadasz, ukształtował się pod wpływem kilku źródeł, a m.in. są to: 

– rodzina, 

– rówieśnicy i przyjaciele, 

– wyznawana religia, 

– społeczeństwo, 

– media.

A zatem, co cenisz w życiu? W jaki sposób chciałbyś/chciałabyś realizować się w przyszłej pracy?

Przyjrzyj się sobie i pomyśl, co jest dla Ciebie ważne. 

Karta pracy