Szkoła branżowa (zawodowa) DLACZEGO WARTO SIĘ W NIEJ UCZYĆ?

Szkoła branżowa (zawodowa) DLACZEGO WARTO SIĘ W NIEJ UCZYĆ?

Rodzicu pamiętasz jaką opinię miały szkoły zawodowe za “naszych czasów”?  Mówiono, że do szkoły zawodowej idą tylko nieuki i  lenie. 

Jednak z czasem ten pogląd zaczął się zmieniać.

Dlaczego warto rozpocząć naukę w szkole branżowej?

1. Byłe szkoły zawodowe starają się nadążyć za wymaganiami rynku pracy, zatem po jej ukończeniu absolwentowi łatwiej będzie znaleźć pracę.

2. Uczeń zdobędzie zawód, w przeciwieństwie do rówieśników, którzy wybiorą szkołę średnią (np. LO).

3. Jeśli uczeń myśli o szybkim usamodzielnieniu się, to ukończenie szkoły branżowej może mu w tym pomóc.

4. Pracodawcy poszukują specjalistów po szkołach zawodowych.

5. Poprzez praktyki i nie tylko młody człowiek, pozna kilku pracodawców z wybranej przez siebie branży, dzięki czemu będzie miał możliwość pokazania się im z jak najlepszej strony.

6. Zarobki absolwentów szkoły branżowej są coraz wyższe, w niektórych przypadkach nawet wyższe niż absolwentów uczelni szkół wyższych.

7. Nawet jeśli uczniowi “powinie” się noga na egzaminie zawodowym, to nie będzie to miało wpływu na dalszą drogę edukacji.

Zatem, jaką szkołę będziesz polecał swojemu dziecku? 🙂

Wybór jest trudny, niech młodzież się zastanowi, co ją pociąga.

Gdzie widzi siebie za 5 – 10 – 15 lat?

Jakąkolwiek szkołę wybierą – życzę im trafnego wyboru 🙂