Inżynieria odnawialnych źródeł energii

 

#ciekawekierunkistudiów

Jeśli interesujesz się odnawialnymi żródłami energi, ten kierunek studiów może być dla Ciebie.

Po ukończeniu tego kierunku studiów, absolwenci Politechniki Wrocławskiej, będą potrafili projektować i obsługiwać instalacje odnawialnych żródeł energii, np. farmy wiatrowe, instalacje solarne, hydroelektrownie i instalacje geometryczne.

W rekrutacji pod uwagę będą brane takie przedmioty jak matematyka, fizyka, język polski i język obcy.