Style uczenia się – który jest twój?

Czy wiesz, że każdy przyswaja wiedzę w inny sposób? Ty również.  Zastanawiałeś się kiedyś, jaki sposób uczenia się najbardziej ci odpowiada?

A może preferujesz kilka z nich? Zapoznaj się z poniższym tekstem i sprawdź czy jesteś wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem, a może dotykowcem?

Wzrokowiec – najlepiej poznaje świat zmysłem wzroku, dlatego najbardziej interesuje go to, co może zobaczyć, a nie posłuchać. Woli teatr, kino i podziwianie obrazów, niż chodzenie na koncerty i śpiewanie piosenek. Lubi robić notatki, podkreślać je kolorami, robić mapy myślowe, rysować schematy. Gdy poznaje kogoś zapamiętuje jego twarz i potrafi powiedzieć jak ta osoba była ubrana. Po wejściu do pomieszczenia zwraca uwagę na jego wygląd
i przedmioty, które się w nim znajdują.

Może wypowiadać następujące zwroty: widzę, trzeba się temu przyjrzeć bliżej, zobaczymy co da się zrobić, z innego punktu widzenia.

Słuchowiec – jego dominującym zmysłem jest słuch. Łatwiej zapamiętuje treści, które usłyszał, dlatego pilnie słucha wykładów, wypowiedzi innych osób, lubi przeprowadzać dyskusje, czytać na głos, uczyć się powtarzając materiał na głos, nagrywać i odtwarzać treści. Ma dobry słuch muzyczny, zapamiętuje dźwięki i dostrzega drobne różnice w intonacji głosu.

Stosuje zwroty: jak słyszę, brzmi interesująco, zamieniam się w słuch, do usłyszenia.

Kinestetyk – uczy się jednocześnie się poruszając, spacerując po pokoju, stukając palcami, bujając na krześle. Lubi robić notatki, fiszki, układać karteczki. Podczas rozmowy często chodzi po pomieszczeniu, robi kilka kroków po czym się cofa.

Może stosować następujące zwroty: zdenerwowałem się, bierzmy się do pracy, jakie jest rozłożenie sił?

Dotykowiec/Czuciowiec –  często trzyma coś w rękach, bawi się włosami lub obraca przedmiotami – to pozwala mu się skupić. Jest wyczulony na mimikę, gesty, język ciała i ton głosu, a bardziej niż słowa wychwytuje ich wydźwięk emocjonalny. Lubi opowiadać o przeżyciach, odnosić się do nich, stąd najszybciej zapamiętują treści działające na emocje. Najlepiej przyswaja informacje podawane w formie języka mówionego. Czuciowiec uczy się notując, szkicując bądź rysując. Najchętniej uczą się w grupie bądź z kimś. Dobrym sposobem jest zadawanie pytań i odpowiadanie na nie. W trakcie nauki czuciowiec potrzebuje ciszy, hałas go rozprasza.

Możliwe, że zastosuje takie wyrażenia jak: czuję, że; lubisz to uczucie?, czuję, co masz na myśli.

W rozpoznaniu twojego stylu pomoże Ci poniższy test.

http://zskesowo.kopi.edu.pl/userfiles/file/logopedia/pdf/style_uczenia_sie.pdf

Źródło:

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,24806853,style-uczenia-sie-sluchowcy-wzrokowcy-kinestetycy-czuciowcy.html

Materiały „Ekonomia na co dzień”, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.