Zawód: Strażak

Nie jeden chłopiec marzy o tym, by zostać w przyszłości strażakiem. To niebezpieczny, ale bardzo potrzebny zawód.

Jakie formalności trzeba spełnić by nim zostać? Sprawdźmy.

Wymagania wobec kandydatów na strażaka rosną, więc wcale nie jest to proste.

Strażak to funkcjonariusz państwowy, przeszkolony do specjalnych zadań, polegających na gaszeniu pożarów, likwidowaniu zagrożeń drogowych, chemicznych, wodnych, radiologicznych i innych oraz na zapobieganiu im i ich skutkom.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy).

W zależności od posiadanej specjalizacji strażacy zajmują się różnymi zadaniami:

  • ratownik wysokościowy wyspecjalizowany w technikach alpinistycznych, udziela pomocy w miejscach, które są trudno dostępne (kanały, kominy, dachy),
  • strażak ze specjalizacją techniczną pomaga uwolnić poszkodowanych i likwiduje skutki wypadków samochodowych i katastrof budowlanych, dzięki obsłudze wyspecjalizowanego sprzętu,
  • strażacy specjalizujący się w ratownictwie wodnym pomagają poszkodowanym w powodziach, prowadzą podwodne poszukiwania osób zaginionych, wyciągają z wody zatopione pojazdy,
  • specjalizacja chemiczno-ekologiczna umożliwia strażakom usuwanie zagrożeń spowodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne,

Wymagane wykształcenie

Co najmniej średnie, najlepiej ze zdaną maturą. Ponad to prawo jazdy kategorii C, ukończone wyspecjalizowane kursy (płetwonurka, ratownika).

Inne potrzebne cechy

Bardzo duża wytrzymałość fizyczna i psychiczna.

Strażakiem w Polsce można zostać na dwa sposoby:

  • Przyjęcie do służby przygotowawczej
  • Przyjęcie do służby kandydackiej

Służbę przygotowawczą można pełnić w ramach prowadzonego naboru na wolne etaty w danej jednostce organizacyjne. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę kandydatów (na podstawie dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu sprawnościowego.

 

Wynagrodzenie

Uzależnione jest od zajmowanego stanowiska. Średnia zarobków w Państwowej Straży Pożarnej wynosi 4125 zł. Na najniższym stanowisku zarabia się nieco ponad 2,3 tys. zł, a na najwyższym blisko 10 tys. zł.

 

Żródło:

https://www.zawodowe.com/kategorie/sluzba_publiczna/strazak/opis_i_zarobki/

https://www.careego.pl/zawod-strazak/