Rodzaje talentów

Czy wiesz jaki masz talent?

Talent to jeden z drogowskazów w wyborze właściwej drogi edukacji.
Czy wiesz jakimi talentami/zdolnościami dysponujesz?

Jest ich kilka, oto one:

  1. Talent lingwistyczny – jeśli go posiadasz to potrafisz posługiwać się słowem pisanym i mówionym, umiesz przemawiać, masz dobrą pamięć
    i zdolność do języków obcych, lubisz czytać i pisać. Osoby posiadające ten talent mają zdolności pisarskie, dziennikarskie, poetyckie.

To J.R.R Tolkien, jest przedstawicielem właśnie tego talentu.

żródło: http://www.bbc.com/news/magazine-34063157

 

2. Talent matematyczno- logiczny nazywany też matematyczno – informatycznym

Osoby posiadające talent z łatwością przyswajają i operują kodami, symbolami, wzorami. Doskonale radzą sobie z rozwiązywaniem problemów logicznych, zadań matematycznych i informatycznych, lubią eksperymenty, świat cyfr i liczb oraz wykazują umiejętność analizowania, szeregowania, kwalifikowania i wyciągania wniosków. Z łatwością radzą sobie z obsługą maszyn, urządzeń i komputerów.

Zatem ta kategoria obejmuje talent matematyczny, ekonomiczny, informatyczny,  naukowy.

Przedstawicielem tego talentu jest m.in. Leonardo da Vinci.

Źródło: http://sciencevibe.com/2016/02/17/leonardo-da-vinci-did-not-see-a-divide-between-science-and-art/

3. Talent przestrzenno – wizualny

Osoby przejawiające uzdolnienia plastyczne, bogatą wyobraźnią, umiejętnością wyobraźni trójwymiarowej i przestrzennej, czytania map, lubiące wymyślać i konstruować rzeczy z pewnością są właścicielami tego talentu. Ponad to osoby takie uczą się poprzez diagramy, wykresy, schematy czyli przy pomocy wizualnych pomocy i jaskrawych kolorów.

Krótko mówiąc są to uzdolnienia plastyczne, malarstwo, rzeźbiarstwo, architektura.

A oto osoba reprezentująca ten talent – Pablo Picasso

Źródło: http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/show-s-lost-berets-at-the-ica-paint-a-picture-of-pablo-picassos-influence-on-britain-8960894.html

 

4. Talent muzyczny (słuchowo – muzyczny)

 Gdy osoba posiada inteligencję muzyczną wówczas da się u niej zauważyć poczucie rytmu, słuch i pamięć muzyczną (czyli umie zagrać muzykę lub rytm „ze słuchu”), poczucie głośności. Lubi śpiewać, potrafi zapisywać muzykę za pomocą nut, jest wrażliwa na dźwięki.

Jestem pewna, że wiesz kto,  ze znanych ludzi, jest reprezentantem tego uzdolnienia. Oczywiście np. Fryderyk Chopin.

Żródło: https://www.nocowanie.pl/chopin-w-wiedniu-1829-1831.html

5. Talent biologiczny – jeśli lubisz naturę, rozumiesz ją i chcesz żyć zgodnie z jej zasadami, gdy lubisz zajmować się rolnictwem, ogrodnictwem i zwierzętami to oznacza to, że  jesteś przedstawicielem tego talentu tak jak Karol Darwin.

 

Żródło: http://lubimyczytac.pl/autor/23303/karol-darwin

6. Talent kinestetyczny – jeśli jesteś osobą ruchliwą, lubisz się przemieszczać, masz dobrą koordynację ruchową i zmysł równowagi, dbasz o swoją sylwetkę i rozwój fizyczny, gdy lubisz wycieczki, zajęcia w terenie i manualne oraz sport to zapewne posiadasz tę kompetencję.

Przedstawiciel:

Żródło: http://thesource.com/2017/12/17/micheal-jordan-named-forbes-highest-paid-athlete-of-all-time/

 

7. Talent interpersonalny – polega na łatwości nawiązywania kontaktów międzyludzkich, empatii czyli umiejętności wczuwania się w innych ludzi oraz rozumienia myśli, uczuć i poglądów innych ludzi, ale też swoich. Jeśli masz ten talent to umiesz współpracować w zespole, rozwiązywać konflikty, a nawet czasami masz opinię filozofa.

Przykład: Nauczyciele, kierownicy itp.

 

8. Talent przywódczy – jego posiadacz z łatwością motywuje, kieruje ludźmi, ma z nimi dobry kontakt, wydobywa z nich pozytywne cechy i    Uzdolnienie to przydaje się najczęściej w pracy menedżera,  wojskowego czy różnego rodzaju lidera.

Przykład: Jacy przywódcy w tym momencie wam przychodzą do głowy?  Jest nim np. Theodore Roosevelt.

Źródło: https://www.biography.com/video/theodore-roosevelt-the-talented-mr-roosevelt-27937347580

 

Mam nadziję, że dotrwaleś do końca 🙂 Jaki talent Ty masz?