Predyspozycje zawodowe

Dziś,  predyspozycje zawodowe.

Swoje predyspozycje zawodowe rozpatruj pod względem tego, z czym lubisz pracować. Przeczytaj poniższy podział:

Człowiek – człowiek: w tej grupie znajdują się zawody wymagające kontaktu z człowiekiem np. interesantem, pacjentem, współpracownikiem.

Człowiek – technika: to zawody związane z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, obróbką różnorodnych materiałów, produkcją dóbr materialnych, eksploatacją urządzeń.

Człowiek – przyroda: w tej grupie znajdują się zawody, które wymagają kontaktu z przyrodą a ściślej mówiąc ze zwierzętami i roślinami, a więc z ich hodowlą, uprawą, pielęgnacją.

Człowiek – dane/system znaków: w tej grupie znajdują się zawody, które związane są ze stosowaniem systemu znaków i pojęć umownych np. liter, liczb, znaków kartograficznych (używane na mapie), znaki stenograficzne (umowne skrótowe zapisy – znaki), kody graficzne, znaki językowe (np. litery), systemy oznakowania pojęć językowych naturalnych i sztucznych.

Człowiek – działalność artystyczna: w skład tej grupy wchodzą zawody związane z działalnością artystyczną np. muzyczną, aktorską – sceniczną, plastyczną, wykonywaniem usług artystycznych i wyrobów.

W której grupie/grupach siebie widzisz? Wielu ludzi może spełniać się dwóch lub trzech.

Aby mieć pewność, które predyspozycje zawodowe posiadasz, poszukaj w sieci dostępne testy, służące właśnie do badania predyspozycji. Znajdziesz kilka testów bez trudu  🙂