Zawód: Logistyk

Zawód: logistyk

Mówi się, że jest to jeden z przyszłościowych zawodów.

Logistyk zajmuje się zarządzaniem logistycznym w firmie czyli m.in. podejmuje decyzje związane z zaopatrzeniem, zarządzaniem magazynami, planowaniem produkcji, współpracą z określonymi działami w firmie oraz koordynacją pracy z dostawcami materiałów, wszystko w imię tego by nie było opóźnień w pracy i aby wszystko było zrobione jak najmniejszym nakładem finansowym.

Potrzebne cechy w pracy logistyka:

– odporność na stres,

– odpowiedzialność,

– rzetelność w działaniu,

komunikatywność,

– kreatywność,

– pewność siebie,

– cierpliwość,

Niezbędna  jest także szeroka wiedza z zakresu marketingu, finansów i ekonomii, planowania, transportu i dystrybucji  a także prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym działaniem.

 

  Jak zostać logistykiem:

Najlepsza drogą jest rozpoczęcie studiów. Do wyboru masz m.in. następujące uczelnie (kolejność przypadkowa):

– Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,

– Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu,

– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

– Akademia Morska w Szczecinie,

– Akademia WSB w Dąbrowie Górnicze,

–  Politechnika Częstochowska,

– Politechnika Śląska,

– Szkoła Główna Gosppdarstwa Wiejskiego w Warszawie,

– Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (UMCS),

-Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (WAT),

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,

–  Uniwersytet Zielonogórski,

– Wyzsza Szkoła Przedsiębiorczości imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego w Toruniu,

– Wyzsza Szkoła Zarzadzania i Administracji w Opolu,

– Wyzsza Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku,

– Wyzsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

 

Gdzie może pracować logistyk:

Niemalże w każdej firmie, gdzie  dokonuje się przepływu, ludzi, pieniędzy, towaru czy nawet informacji czyli np. w zakładach produkcyjnych, magazynach, w transporcie publicznym (np. porty lotnicze, stacje kolejowe itp.) i spedycyjnym, kluby sportowe itd.

 

Czy, zatanawiałeś/aś się nad tym zawodem?