10 luty, Dzień mincerza.

Wikipedia o mincerzu 🙂

Mincerz lub mincarz  – pracownik mennicy produkujący monety.
W średniowiecznej Polsce był urzędnikiem królewskim zajmującym się także kontrolą monety będącej w obiegu, jej wymianą oraz ściganiem i karaniem fałszerzy. Z upływem czasu mincerze tracili uprawnienia policyjno-sądowe, stając się jedynie rzemieślnikami od wytwarzania pieniądza bilonowego.